Webinar „Jak sfinansować działalność B+R”

17/01/2023

17/01/2023

W BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia rozpoczęliśmy rok od zorganizowanego razem z Polską Agencją Inwestycji i Handlu webinaru dotyczącego finansowania działalności B+R ze środków europejskich i krajowych.

Podczas spotkania, osiemdziesięciu uczestników miało okazję zapoznać się z możliwościami, jakie dają takie instrumenty jak Horyzont Europa oraz Grant Rządowy. Katarzyna Nowak, ekspertka BPK TNCE, przedstawiła podstawowe informacje w obszarze m. in.:

  • jak pozyskać środki i jak przygotować dokumentację do programu Horyzont Europa,
  • jaką rolę odgrywają Branżowe Punkty Kontaktowe Sieci Badawczej Łukasiewicz przy aplikowaniu do programu Horyzont Europa,
  • jakie są możliwości finansowania prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii niskoemisyjnych.

Ponadto, podczas webinaru została zarysowana tematyka partnerstw europejskich w Horyzoncie Europa, w tym partnerstwa Built4People, Clean Hydrogen Partnership oraz Clean Energy Transition Partnership.

Pozostałe relacje BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia