Branżowe Punkty Kontaktowe

Branżowe Punkty Kontaktowe

Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) wspierają przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na badania i innowacje w ramach programu ramowego Horyzont Europa. BPK zajmują się organizowaniem i udziałem w ogólnokrajowych wydarzeniach matchmakingowych, networkingowych i brokerskich, które skierowane są do krajowych i zagranicznych partnerów naukowych i biznesowych. Branżowe Punkty Kontaktowe zapewniają pomoc w wyborze i pozyskiwaniu międzynarodowych partnerów do projektów europejskich, organizują szkolenia i warsztaty oraz prowadzą indywidualne konsultacje na etapie przygotowania aplikacji.

Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) wspierają przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na badania i innowacje w ramach programu ramowego Horyzont Europa. BPK zajmują się organizowaniem i udziałem w ogólnokrajowych wydarzeniach matchmakingowych, networkingowych i brokerskich, które skierowane są do krajowych i zagranicznych partnerów naukowych i biznesowych. Branżowe Punkty Kontaktowe zapewniają pomoc w wyborze i pozyskiwaniu międzynarodowych partnerów do projektów europejskich, organizują szkolenia i warsztaty oraz prowadzą indywidualne konsultacje na etapie przygotowania aplikacji.

Branżowe Punkty Kontaktowe są otwarte dla wszystkich podmiotów zainteresowanych ofertą programu ramowego Horyzont Europa. Do udziału w programie zapraszamy uczelnie, duże przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, instytuty, fundacje, organizacje międzynarodowe itp.

Ze swojej strony oferujemy m.in.:

 • Pomoc w wyborze i pozyskiwaniu krajowych i międzynarodowych partnerów do projektów europejskich.
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji na etapie przygotowania wniosku.
 • Szkolenia i warsztaty tematyczne związane z poszczególnymi konkursami Programu Horyzont Europa.
 • Reprezentowanie potencjału polskich podmiotów na arenie międzynarodowej, szczególnie w kontekście budowania agend badawczych w Programie Horyzont Europa.

Branżowe Punkty Kontaktowe są otwarte dla wszystkich podmiotów zainteresowanych ofertą programu ramowego Horyzont Europa. Do udziału w programie zapraszamy uczelnie, duże przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, instytuty, fundacje, organizacje międzynarodowe itp.

Ze swojej strony oferujemy m.in.:

 • Pomoc w wyborze i pozyskiwaniu krajowych i międzynarodowych partnerów do projektów europejskich.
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji na etapie przygotowania wniosku.
 • Szkolenia i warsztaty tematyczne związane z poszczególnymi konkursami Programu Horyzont Europa.
 • Reprezentowanie potencjału polskich podmiotów na arenie międzynarodowej, szczególnie w kontekście budowania agend badawczych w Programie Horyzont Europa.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Data

Tytuł

Organizacja

Link

 • 20 czerwca | 13:00 - 13:30

  Cykl – Poznaj z nami Partnerstwa! Zapraszamy na spotkanie z EIT Manufacturing

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

 • 20 czerwca | 13:00 - 13:30

  Cykl – Poznaj z nami Partnerstwa! Zapraszamy na spotkanie z EIT Manufacturing

RELACJE Z WYDARZEŃ BPK

 • BPK ZG na konferencji Fundacji Zrównoważonego Rozwoju

  19/06/2024
 • BPK ZG na EuroScience Open Forum

  18/06/2024
 • BPK ZG na Giełdzie kooperacyjnej

  12/06/2024

Horyzont Europa

Program ramowy Horyzont Europa  to największy w historii Unii Europejskiej program badań naukowych i innowacji. Od 2021 do 2027 roku na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania zostanie przeznaczone łącznie 95,5 mld euro. O środki te mogą się ubiegać instytuty badawcze, uczelnie, jednostki publiczne, przedsiębiorstwa, start-upy, organizacje pozarządowe i międzynarodowe. W ramach konkursów projekty mogą otrzymać dofinansowanie w kwocie od 1 do 20 mln euro. W programie znacząca większość projektów realizowana jest w konsorcjach międzynarodowych, a ich podstawową cechą  jest udoskonalenie lub tworzenie nowej wiedzy, technologii, produktu lub usługi przy wykorzystaniu wiedzy partnerów wchodzących w skład konsorcjum projektowego. W programie Horyzont Europa mogą brać udział podmioty takie jak: uczelnie, duże przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, instytuty, fundacje, organizacje międzynarodowe itp.
Więcej o Horyzoncie Europa: