Branżowy Punkt Kontaktowy

BPK Koordynator

BPK Koordynator zajmuje się wsparciem wszystkich Branżowych Punktów Kontaktowych w obszarze prowadzonej przez nie działalności, a w szczególności w zakresie:

  • organizacji ogólnokrajowych wydarzeń matchmakingowych, networkingowych i brokerskich skierowanych do krajowych i zagranicznych partnerów naukowych i biznesowych
  • pomocy w identyfikowaniu i pozyskiwaniu przez BPK partnerów do projektów w Programie, w tym współpracy z organizacjami badawczymi podmiotami finansującymi badania naukowe, jednostkami administracji publicznej oraz przedsiębiorcami
  • organizacji i udziału w specjalistycznych warsztatach i szkoleniach w zakresie programu
  • działalności informacyjnej i promocyjnej dotyczącej funkcjonowania Branżowych Punktów Kontaktowych
  • działalności informacyjnej i promocyjnej dotyczącej partnerstw europejskich finansowanych w ramach Programu
  • koordynacji współpracy BPK z organizacjami międzynarodowymi i reprezentowania ich na forum krajowych podmiotów biorących udział w Programie

Partnerstwa: Made in Europe

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii

Łukasiewicz – ITECH zajmuje się oceną technologii, działając w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Naszym celem jest dostarczanie eksperckiej wiedzy na temat skutków wprowadzania nowych technologii, aby wspomagać procesy decyzyjne administracji publicznej, biznesu i obywateli. Chcielibyśmy, aby społeczeństwo i gospodarka korzystały w jak największym stopniu z rozwoju technologicznego, jednocześnie ograniczając do minimum wiążące się z tym ryzyka. Kierujemy się ideą społecznie odpowiedzialnego rozwoju technologicznego.

DANE KONTAKTOWE

Branżowy Punkt Kontaktowy:

Instytut:

E-mail:

Adres:

Industry Contact Points Coordinator

Łukasiewicz – ITECH

ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa