BPK TNCE webinarium: Horyzont Europa dla zrównoważonego budownictwa

05/03/2024

05/03/2024

W dniu 27.02.2024 r. na webinarium organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, wystąpiła Katarzyna Nowak, która opowiedziała o tematach konkursowych z programu Horyzont Europa z obszaru zrównoważonego budownictwa, w tym m.in. o:

    • procesach renowacyjnych wykorzystujących prefabrykowane moduły;
    • rozwiązaniach integrujących budynek z siecią;
    • kompleksowej renowacja w obiegu zamkniętym.

 

Pozostałe relacje BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia