BPK TNCE wydarzenie stacjonarne: Technologie wodorowe w Horyzont Europa, aktualne konkursy w ramach Clean Hydrogen Partnership

05/03/2024

05/03/2024

W dniu 26 lutego 2024 r. odbyło się wydarzenie stacjonarne  pt. Technologie wodorowe w Horyzont Europa, aktualne konkursy w ramach Clean Hydrogen Partnership.

Podczas wydarzenia zostały omówione najważniejsze informacje ze spotkania Clean Hydrogen Partnership Info Day Call, w tym nabór wniosków w  2024 r. w obszarach dotyczących tematów:

  • Magazynowanie i dystrybucja wodoru
  • Transport
  • Ciepło i energia
  • Przekrojowe
  • Doliny wodorowe

W wydarzeniu brali udział przedstawiciele przedsiębiorstw i jednostek badawczych zainteresowanych rozwojem w całym łańcuchu wartości technologii wodorowych.

Pozostałe relacje BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia