Branżowy Punkt Kontaktowy

BPK Zrównoważona Gospodarka

BPK Zrównoważona Gospodarka (BPK ZG) wspiera przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu finansowania projektów B+R ze środków Unii Europejskiej. Reprezentujemy polskie podmioty za granicą oraz poszukujemy dla nich partnerów międzynarodowych, oferujemy organizację specjalistycznych szkoleń w zakresie Programu Horyzont Europa, aranżujemy spotkania matchmakingowe skierowane do krajowych oraz zagranicznych instytucji, udzielamy indywidualnych konsultacji przedsiębiorcom i naukowcom.

Główne obszary działalności BPK Zrównoważona Gospodarka skupiają się wokół:

  • odzysku materiałowego
  • nowych materiałów
  • gospodarki obiegu zamkniętego
  • rozwoju technologii pozyskiwania surowców
  • przetwarzania odpadów i ścieków
  • zielonej chemii
  • biogospodarki
  • zrównoważonego rolnictwa
  • bezpieczeństwa energetycznego
  • magazynowania energii elektrycznej

Partnerstwa: EIT Raw Materials, Batt4EU, Processes4Planet

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych (IMN)

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych jest jednostką badawczo-naukową rozwijającą technologie w zakresie optymalizacji procesów przemysłowych, modernizacji linii produkcyjnych, konstrukcji urządzeń, usług pomiarowych i analitycznych. Wieloletnia współpraca z ośrodkami B+R z kraju i świata oraz bogate doświadczenie, wynikające z uczestnictwa w Programach Ramowych Unii Europejskiej, stwarzają warunki do proponowania partnerom biznesowym konkurencyjnych i innowacyjnych rozwiązań.

DANE KONTAKTOWE

Branżowy Punkt Kontaktowy:

Instytut:

E-mail:

Adres:

Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

ul. Sowińskiego 5,
44-100 Gliwice