Branżowy Punkt Kontaktowy

BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia

BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia (BPK TNiCE) działający przy Łukasiewicz-WIT koncentruje się na wsparciu przedsiębiorców i naukowców w pozyskiwaniu środków na realizację projektów B+R z Programu Horyzont Europa, których celem jest opracowywanie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną w budownictwie i w transporcie, w obszarze energii produkowanej ze źródeł odnawialnych oraz służących optymalizacji magazynowania i wykorzystania energii.

Zakres działalności BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia obejmuje zagadnienia związane z rozwojem technologii, rozwiązań i usług w obszarach:

  • budownictwa pasywnego i energooszczędnego
  • odnawialnych źródeł energii
  • systemów zarządzania energią
  • baterii i magazynowania energii
  • technologii wodorowych
  • niskoemisyjnego transportu.

Partnerstwa: Built4People

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny (WIT)

Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny powstał 1 stycznia 2023 r. poprzez połączenie dwóch Instytutów z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP). Łukasiewicz-WIT jest kontynuatorem działań połączonych Instytutów. Dzięki nowoczesnemu podejściu do realizowanych badań naukowych opracowywane są innowacyjne produkty, technologie i rozwiązania. Obszary działalności instytutu to m.in.: mechanizacja budownictwa (automatyzacja i robotyzacja), konstrukcje tymczasowe, materiały budowlane, termo i hydroizolacje, górnictwo skalne, surowce mineralne, gospodarka odpadami, budownictwo modułowe, obróbka cieplna i cieplno-chemiczna, powłoki funkcjonalne, korozja i techniki antykorozyjne, technologie galwanotechniczne. Przy instytucie zlokalizowany jest ośrodek międzynarodowej Sieci Enterprise Europe Network wspierającej rozwój MŚP.

DANE KONTAKTOWE

Branżowy Punkt Kontaktowy:

Instytut:

E-mail:

Adres:

Industry Contact Point Low-emission Technologies and Clean Energy

Łukasiewicz – Institute for Mechanised Construction and Rock Mining

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa