Branżowy Punkt Kontaktowy

BPK Technologie Medyczne i Zdrowie

BPK Technologie Medyczne i Zdrowie (BPK TMiZ) wspiera naukowców i przedsiębiorców z branży technologii medycznych (MedTech) oraz zdrowia (Health) w pozyskiwaniu finansowania i realizacji projektów na innowacyjne badania i wdrażanie nowatorskich technologii w ramach programu Horyzont Europa.

W obszarze zainteresowań BPK TMiZ znajdują się:

 • nowe cele prewencyjne i terapeutyczne
 • medycyna translacyjna
 • medycyna celowana/spersonalizowana
 • terapie oparte na inżynierii białek (inżynieria biomedyczna)
 • koordynowana opieka zdrowotna
 • nowoczesne, spersonalizowane narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne wspomagające leczenie oraz rehabilitację
 • bioinformatyka
 • telemedycyna
 • informatyczne narzędzia medyczne
 • Rozwiązania wspierające efektywność leczenia
 • nowe materiały do zastosowań w medycynie
 • wytwarzanie produktów leczniczych (leki biologiczne, innowacyjne metody wytwarzania API)

Partnerstwa: Innovative Health Initiative, EDCTP, European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia rozwija nowe technologie na potrzeby przemysłu. Aktywność naukowo-badawcza instytutu koncentruje się wokół inżynierii materiałowej i biotechnologii. Jednym z trzech działających w nim centrów badawczych jest Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii. To nowoczesna instytucja o profilu badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym, która skupia się na istotnych problemach cywilizacyjnych. Głównymi obszarami jej aktywności są neurobiologia, onkologia i szeroko rozumiana biotechnologia.

DANE KONTAKTOWE

Branżowy Punkt Kontaktowy:

Instytut:

E-mail:

Adres:

Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

ul. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław, Polska