Branżowy Punkt Kontaktowy

BPK Inteligentna i Czysta Mobilność

Branżowy Punkt Kontaktowy

BPK Inteligentna i Czysta Mobilność

BPK Inteligentna i Czysta Mobilność (BPK ICM) aktywnie promuje możliwość uczestnictwa przedsiębiorców i naukowców w programie Horyzont Europa. Oferuje podmiotom z sektora nauki i biznesu możliwość uczestnictwa w specjalistycznych, branżowych szkoleniach i warsztatach oraz pomaga w wyborze odpowiedniego dofinansowania oraz udziału w partnerstwie w programie Horyzont Europa. BPK ICM obejmuje swoją działalnością zagadnienia związane z technologiami w zakresie projektowania, wytwarzania, produkcji i użytkowania środków transportu naziemnego, powietrznego i wodnego oraz infrastruktury logistycznej.

BPK ICM wspiera przedsiębiorców i naukowców w zakresie realizacji projektów z obszarów:

 • intermodalnych systemów transportu (w tym transportu regionalnego)
 • systemów transportu miejskiego (urban mobility)
 • logistyki transportu
 • technologii innowacyjnych niskoemisyjnych napędów
 • systemów zarządzania energią na pokładzie
 • systemów zarządzania ruchem pojazdów
 • proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych w środkach transportu
 • systemów autonomii
 • systemów bezpieczeństwa pojazdów.

Partnerstwa: Clean Aviation, Towards zero-emission road transport (2ZERO), European Partnership on Connected and Automated Driving (CCAM).

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (ILOT)

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa  należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Obecnie w warszawskim instytucie zatrudnionych jest ponad 1300 inżynierów, naukowców i badaczy, z czego 900 z nich ma mniej niż 30 lat. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży lotniczej i kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne, bezzałogowe, energetyczne, naftowe i gazowe, teledetekcja, technologie materiałowe, technologie addytywne i wojskowe.

BPK Inteligentna i Czysta Mobilność (BPK ICM) aktywnie promuje możliwość uczestnictwa przedsiębiorców i naukowców w programie Horyzont Europa. Oferuje podmiotom z sektora nauki i biznesu możliwość uczestnictwa w specjalistycznych, branżowych szkoleniach i warsztatach oraz pomaga w wyborze odpowiedniego dofinansowania oraz udziału w partnerstwie w programie Horyzont Europa. BPK ICM obejmuje swoją działalnością zagadnienia związane z technologiami w zakresie projektowania, wytwarzania, produkcji i użytkowania środków transportu naziemnego, powietrznego i wodnego oraz infrastruktury logistycznej.

BPK ICM wspiera przedsiębiorców i naukowców w zakresie realizacji projektów z obszarów:

 • intermodalnych systemów transportu (w tym transportu regionalnego)
 • systemów transportu miejskiego (urban mobility)
 • logistyki transportu
 • technologii innowacyjnych niskoemisyjnych napędów
 • systemów zarządzania energią na pokładzie
 • systemów zarządzania ruchem pojazdów
 • proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych w środkach transportu
 • systemów autonomii
 • systemów bezpieczeństwa pojazdów.

Partnerstwa: Clean Aviation, Towards zero-emission road transport (2ZERO), European Partnership on Connected and Automated Driving (CCAM).

DANE KONTAKTOWE

Branżowy Punkt Kontaktowy:

Instytut:

E-mail:

Adres:

Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa

DANE KONTAKTOWE

Branżowy Punkt Kontaktowy:

Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność

Instytut:

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

E-mail:

Adres:

Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa