Loading Events

CYKL – POZNAJ Z NAMI PARTNERSTWA! ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE z Solar Photovoltaics

23 maja | 14:00 - 16:30

CYKL – POZNAJ Z NAMI PARTNERSTWA! ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE z Solar Photovoltaics

23 maja | 14:00 - 16:30

23 maja | 14:00 - 16:30

Podczas spotkania, 23 maja br., nasi goście przybliżą słuchaczom strategie UE związane z powstaniem Solar PV (Strategia UE na rzecz energetyki słonecznej), działania w ramach Planu na rzecz strategicznych technologii w energetyce (SET Plan) oraz inicjatywy mobilizujące rozwój europejskiego rynku fotowoltaiki jak wspomniana ESIA. Pokażemy także możliwości współpracy w ramach tych inicjatyw dla przedstawicieli polskiego sektora PV oraz kierunki realizowanych i planowanych badań naukowych.

Plan strategiczny PR Horyzont Europa na lata 2025-2027 powołuje dziewięć nowych partnerstw publiczno-prywatnych w tym partnerstwo na rzecz fotowoltaiki (Solar PV).

Jest to partnerstwo publiczno-prywatne, które ma zwiększyć udziału branży fotowoltaicznej (PV) w badaniach naukowych i innowacjach w całym jego łańcuchu wartości.

Pracami partnerstwa będzie kierował European Solar PV Industry Alliance – ESIA (sojusz na rzecz europejskiej branży fotowoltaicznej), gdzie działania B&I są jednym z jego obszarów aktywności. Od momentu powołania ESIA w grudniu 2022 r. mogą do niego przystępować wszystkie organizacje zainteresowane współprac± na rzecz branży PV w Europie.

Solar PV jest planowane jako partnerstwo współprogramowane, a konkursy tego partnerstwa będą częścią programów pracy w klastrze 5 Klimat, Energia, Mobilność.

Podczas spotkania, które zorganizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia , działający w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskim Instytucie Technologicznym, przybliżone zostaną słuchaczom strategie UE związane z powstaniem tego partnerstwa oraz  inicjatywy mobilizujące rozwój europejskiego rynku fotowoltaiki jak np. powołanie ww. sojuszu ESIA. Pokażemy także możliwości współpracy w ramach tych inicjatyw dla przedstawicieli polskiego sektora PV oraz kierunki realizowanych i planowanych badań naukowych.

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych rozwojem technologii z zakresu energetyki słonecznej w tym PV do link rejestracji poniżej

REJESTRACJA