Loading Events

24 maja

Scenariusze przyszłości sektora dronowego. Realne wdrożenia i planowanie operacji z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych. Wyzwania technologiczne, ekonomiczne i społeczne.

W odpowiedzi na wyzwania – szczególnie regulacyjne, które stoją przed branżą technologii bezzałogowych, zapraszamy do udziału w prelekcji, dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie zastosowania dronów w różnych sektorach gospodarki.

Naszym celem jest integracja środowiska biznesowego, naukowego, samorządowego w celu wypracowania scenariuszy rozwoju sektora dronowego w Polsce. Chcemy przedstawić spojrzenie  na tematy ważne dla rynku dronowego z różnych perspektyw – ekonomicznej, społecznej i technologicznej. Zapraszamy do współtworzenia ekosystemu BSP dostawców i odbiorców usług dronowych, producentów dronów i dostawców technologii bezzałogowych, przedstawicieli różnych gałęzi biznesu oraz przedstawicieli miast, regulatorów i zarządców przestrzeni powietrznej.

https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/event/droniada-future-forum-by-lukasiewicz-instytut-lotnictwa/