Loading Events

Poznaj z nami Partnerstwa (III) CCAM

15/05/2024

15/05/2024

W czasie wydarzenia bliżej zapoznamy Państwa z partnerstwem CCAM (Connected, Cooperative & Automated Mobility) – partnerstwie skoncentrowanym na rozwoju zintegrowanego i zautomatyzowanego systemu transportu. Jego cele skupiają się wokół zwiększenia konkurencyjności przemysł europejskiego, zapewnienia bezpieczeństwa na drogach, a także zapewnienia dostępności transportu drogowego dla wszystkich i przy okazji redukcji jego negatywnego wpływu na środowisko.

Podczas webinaru dowiedzą się Państwo o:

  • misji, celach i strukturze partnerstwa CCAM
  • uczestnictwie w partnerstwie (kosztach, zasadach członkostwa i wydarzeniach)
  • kształtowaniu kierunków badawczo-innowacyjnych w partnerstwach
  • przykładach projektów w tym z udziałem partnerów polskich
  • obecnie prowadzonych naborach do projektów CCAM
  • Dr Magdalena Głogowska (KPK) zaprezentuje również narzędzie Greenet służące do wyszukiwania międzynarodowych partnerów w projektach.

Partnerstwa europejskie to forum dla różnorodnych instytucji publicznych i prywatnych gdzie wyznaczane są kierunki działań badawczo-innowacyjnych finansowanych przez Unię Europejską.

Zależy nam, by polskie podmioty włączały się w te rozmowy i towarzyszyły innym krajom w wyznaczaniu agendy badawczo-rozwojowej na kolejne lata. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na wydarzenie!

Rejestracja