Ładowanie Wydarzenia

2024forAI – Konferencja Otwierająca

31 stycznia | 09:00 - 16:00

31 stycznia | 09:00 - 16:00

2024forAI

Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0 | EDIH Mazovia | EIT Manufacturing HUB Poland 

 

Już 31 stycznia 2024 roku zapraszamy na Konferencję Otwierającą 2024forAI!

LINK DO REJESTRACJI

 

Według badań, które miały na celu sprawdzenie poziomu wykorzystania sztucznej inteligencji, oszacowano, że jej implementacja w Polsce nie jest popularna – AI stosuje zaledwie 5,6% małych i średnich firm, a jej wdrożenie planuje w perspektywie 3 lat zaledwie co dziesiąty przedsiębiorca. Z kolei według założeń Cyfrowej Dekady aż 75% firm w Unii Europejskiej do roku 2030 ma wykorzystywać w swojej działalności chmurę, sztuczną inteligencję lub Big Data. To właśnie dlatego nieodzowne stają się działania, które powinny wspierać polskich przedsiębiorców w tym zakresie.

2024forAI to inicjatywa podjęta wspólnie przez Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0, EDIH Mazovia i  EIT Manufacturing Hub Poland składającą się z cyklu wydarzeń organizowanych w ciągu całego roku 2024, które z jednej strony umożliwią promocję polskich przedsiębiorstw tworzące rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, a z drugiej umożliwią edukację zainteresowanym w tym zakresie.

Wydarzenia z cyklu są kierowane do:

– przedsiębiorstw oferujących takie rozwiązania w celu zdobycia wsparcia i wiedzy o możliwości finansowania i rozwoju ze środków europejskich – jednostki będą miały możliwość promocji swoich działań nie tylko na rynku polskim, ale też międzynarodowym;

– firm, które nie stosują takich rozwiązań w swojej działalności, a są zainteresowane wiedzę na temat AI, podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych – jednostki będą mogły skorzystać z ekosystemu polskich firm oferujących takie oprogramowanie;

– podmiotów poszukujących partnerów do projektów międzynarodowych(m.in. w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa);

– wszelkich podmiotów zainteresowanych rozwojem polskiego potencjału AI, zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym.

 

Konferencja Otwierająca 2024forAI to wydarzenie podczas, którego uczestnicy będą mogli poznać założenia inicjatywy, głównych partnerów, dostępne programy wsparcia rozwoju oraz przedsiębiorców i ich katalogi usług.

 

Agenda:

09:00 -10:00    Rejestracja

10:00 – 10:35    Otwarcie – Centrum Łukasiewicz, Łukasiewicz – PIAP i Cezamat Politechnika Warszawska

10:35 – 10:50    Wystąpienie główne – Keynote speech – Ministerstwo Cyfryzacji Minister Dariusz Standerski

10:50 – 11:20     Ministerstwo Cyfryzacji – Poziom wdrożenia sztucznej inteligencji w małych i średnich przedsiębiorstwach a polityki europejskie – Dominika Kaczorowska-Spychalska i Sylwia Stefaniak

11:20 – 11:30     Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0 – Katarzyna Wiśniewska

11:30 – 12:00    AI, Data and Robotics Association – Navigating AI Adoption in European SMEs: Challenges and Perspectives – Katerina Linden

12:00 – 12:30    EIT Manufacturing – Adrian Bablok i Paulina Jasińska-Zielińska

12:30 – 13:00    PRZERWA KAWOWA

13:00 – 13:20    Ministerstwo Cyfryzacji – AI4MŚP – portal łączący dostawców sztucznej inteligencji i MŚP – Sylwia Stefaniak

13:20 -13:40     Mazovia EDIH – Oferta bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie wdrażania sztucznej inteligencji – IDEAS NCBR – Tomasz Michalak

13:40 – 14:00    Mazovia EDIH – Oferta bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie wdrażania sztucznej inteligencji – Politechnika Warszawska – Mariusz Kaleta

14:00 – 14:30    Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości – Łańcuch wartości oparty na Sztucznej Inteligencji: nowe wyzwania dla konkurencyjności polskiego przemysłu wytwórczego – Carlo Paolicelli

14:30 – 15:00    PROACTsme – ARMSA

15:00 – 15:15     Zakończenie

15.15 – 16:15      LUNCH

 

Link do rejestracji

Organizatorzy

➡ Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0

➡ EDIH Mazovia

➡ EIT Manufacturing Hub Poland

➡ Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej

➡ Ministerstwo Cyfryzacji

Miejsce wydarzenia

CEZAMAT Politechnika Warszawska

ul.Poleczki 19, 02-822 Warszawa