Ładowanie Wydarzenia

Webinarium dedykowane partnerstwu na rzecz bezemisyjnego transportu drogowego

1 lutego | 11:00 - 13:00

1 lutego | 11:00 - 13:00

Zapraszamy na webinarium poświęcone partnerstwu na rzecz bezemisyjnego transportu drogowego (2ZERO Towards zero-emission road transport).

Transport drogowy to wciąż jedno z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń i jedno z głównych zagrożeń cywilizacyjnych. Obecnie transport odpowiada za około jedną czwartą całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE. Z tych emisji prawie trzy czwarte pochodzi z transportu drogowego, a ponad połowa emisji z transportu drogowego pochodzi z samochodów. Mobilność osób i towarów stanowi podstawę zintegrowanego i jednolitego rynku europejskiego, otwartego i zintegrowanego społeczeństwa a także jest podstawą wzrostu gospodarczego, który umożliwia dobrobyt i wzrost zatrudnienia.

2ZERO to współprogramowane partnerstwo w ramach programu Horyzont Europa, którego celem jest przyspieszenie przejścia na bezemisyjną mobilność drogową w całej Europie.

Partnerstwo 2ZERO to ambitny program badawczy mający na celu przyspieszenie rozwoju i wspieranie wdrażania transportu drogowego o zerowej emisji spalin z podejściem systemowym w Europie.

Webinarium będzie poświęcone zagadnieniom związanym z udziałem w partnerstwie oraz  korzyściom, które z tego wynikają. Przedstawimy Państwu aktualne konkursy dotyczące tematyki bezemisyjnego transportu drogowego oraz przykłady projektów  w tym zakresie realizowanych  w ramach programu Horyzont Europa.

Webinarium odbędzie się 1 lutego 2024 r w godz. 11:00-13:00. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Miejsce wydarzenia

Organizator

Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność

Email kontaktowy:

Telefon kontaktowy: