Innovatorium

29/06/2023

29/06/2023

20 czerwca 2023 roku w Poznaniu odbyło się  wydarzenie poświęcone Badaniom i Rozwojowi (B+R) w Polsce: Innovatorium Łukasiewicza 2023. Stanowiło ono forum spotkania nauki i biznesu z udziałem menadżerów, naukowców, inżynierów, przedstawicieli uczelni i administracji publicznej, ekspertów w zakresie finansowania projektów B+R. 

Podczas dyskusji, wystąpień i roundtables dyskutowanoo polskim potencjale badawczo-rozwojowym oraz o najlepszych praktykach w tym obszarze.

Innovatorium Łukasiewicza to cykliczna platforma wymiany wiedzy i dyskusji przedsiębiorców z naukowcami, a jednym z jego celów jest budowanie zespołów zdolnych do sięgania po wielomilionowe projekty badawcze finansowane z Horyzont Europa.

 

Pozostałe relacje BPK Inteligentna i Czysta Mobilność