BPK ZG: Międzynarodowe wydarzenie matchmakingowe

04/06/2024

04/06/2024

W dniu 27.05.2024 miało miejsce kolejne międzynarodowe  wydarzenie matchmakingowe i networkingowe organizowane przez Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka we współpracy z NCBR – Biuro w Brukseli.

Spotkanie miało na celu poznanie potencjału państw Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście współpracy projektowej i było kierowane w sposób szczególny do przedstawicieli Polski, Łotwy, Estonii, Węgier oraz Litwy.

Spotkanie rozpoczęło się od panelu dyskusyjnego, podczas którego zaproszeni goście , wśród których znalazł się m. in. przedstawiciel Komisji Europejskiej, podkreślali jak ważne jest budowanie relacji w sięganiu po środki unijne. Kolejnym punktem agendy były dyskusje brokerskie w grupach tematycznych związanych z problematyką wpisującą się m. in. w zagadnienia Klastra 4 i Klastra 5 Programu Horyzont Europa. W ramach tej części uczestnicy omawiali swoje propozycje projektowe i dzielili się doświadczeniami związanymi z aplikowaniem o środki unijne. Spotkanie zakończyła sesja networkingowa.

Mając na uwadze żywiołowe dyskusje i merytoryczne debaty, jakie miały podczas wydarzenia, należy przypuszczać, że pozwoliło ono na nawiązanie wartościowych kontaktów, które w przyszłości zaowocują współpracą w ramach projektów B+R.

Pozostałe relacje BPK Zrównoważona Gospodarka