BPK TNCE szkolenie stacjonarne: „Zrównoważone budownictwo w programie Horyzont Europa”

11/04/2024

11/04/2024

W dniu 10 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się wydarzenie „Zrównoważone budownictwo w programie Horyzont Europa”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia z Łukasiewicz-WIT,  Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Cyfrowe Łukasiewicz-PIT oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. (KPK).Wydarzenie otworzyli: dr Maria Śmietanka, Zastępca Dyrektora KPK/NCBR i  dr inż. Marcin M Kruk, Dyrektor Łukasiewicz-WIT.

W pierwszej części spotkania odbyły się następujące prezentacje: masowa renowacja budynków – szanse i wyzwania dla Polski; partnerstwo Bulit4People – jak z niego skorzystać do tworzenia projektów w HE oraz Historia sukcesu projektu MEZeroE. W drugiej części wydarzenia uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje innowacyjne pomysły i rozwiązania z zakresu architektury i budownictwa podczas sesji pitchingowej.

BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia pomaga znaleźć partnerów krajowych i zagranicznych do konkursów Horyzont Europa z zakresu zrównoważonego budownictwa.