Sustainable Economy in Horizon Europe – International Networking & Matchmaking (INSE’2023)

03/11/2023

03/11/2023

Druga edycja „Sustainable Economy in Horizon Europe – International Networking & Matchmaking” (INSE’2023) za nami!

Wydarzenie zostało zorganizowane w dniach 25-26.10.2023 przez:

  • Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych (Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka),
  • Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny  (Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia),
  • IZTECH – Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

Głównym celem spotkania było pokazanie przedstawicielom świata nauki i biznesu możliwości, jakie daje Program Ramowy Horyzont Europa, a także wskazanie korzyści płynących z uczestnictwa w Partnerstwach europejskich. Tematyka wystąpień koncentrowała się wokół Filara II HE, w szczególności na obszarach Klastra 4 i Klastra 5.

W trakcie wydarzenia 17 prelegentów dzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniami. Wśród nich znaleźli się wybitni eksperci, tacy jak: Jerzy Buzek – przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, Peter Droell – przedstawiciel Komisji Europejskiej i Angels Orduna – Dyrektor Wykonawczy A.SPIRE, prywatnego podmiotu współpracującego z Komisją Europejską w zakresie Partnerstwa Processes4Planet.

Ponadto uczestnicy wydarzenia mieli okazję zaprezentować własne pomysły na projekty. Zorganizowane zostały dwie sesje pitchingowe umożliwiające przedstawienie swoich innowacyjnych idei. Następnie odbywały się spotkania, podczas których szczegółowo omawiano tematy projektów i nawiązano relacje biznesowe.

Te rozmowy i wymiana kontaktów stanowią doskonałą okazję do tworzenia konsorcjów i międzynarodowych Partnerstw, mających na celu wspólne ubieganie się o fundusze w ramach programu Horyzont Europa.

Kolejna edycja już w 2024 roku. Zapraszamy!

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Dofinansowano z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Branżowe Punkty Kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”