Innovatorium Łukasiewicza ’23

26/06/2023

26/06/2023

Eksperci z Branżowych Punktów Kontaktowych na Innovatorium Łukasiewicza ’23

W Poznaniu 20 czerwca odbyła się trzecia edycja Innovatorium Łukasiewicza – największego wydarzenia B+R w Polsce organizowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz. Eksperci z wszystkich sześciu Branżowych Punktów Kontaktowych doradzali MŚP jak pozyskać pieniądze na innowacyjne technologie z Horyzontu Europa.

Przedstawiciele BPK (BPK Inteligentna i Czysta Mobilność z Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, BPK Przemysł 4.0 z Łukasiewicz – PIAP, BPK Technologie Medyczne i Zdrowie z Łukasiewicz – PORT, BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia z Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, BPK Transformacja Cyfrowa z Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, BPK Zrównoważona Gospodarka z Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych) byli dostępni w Alei Eksperckiej na stoisku Branżowych Punktów Kontaktowych. Odwiedzający mogli uzyskać informacje o wszystkich dostępnych sposobach finansowania innowacji ze środków publicznych, a także bezpośrednio porozmawiać w ekspertami z BPK.

Specjalnie dla przedstawicieli MŚP ekspertka Katarzyna Nowak z BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia działającego w ramach Łukasiewicz – WIT przybliżyła możliwości dofinansowania projektów jakie daje Horyzont Europa – największy w historii Unii Europejskiej program badań naukowych i innowacji. Prezentacja odbędzie się podczas panelu Jak sfinansować zieloną transformację? Oferta dla MŚP na Scenie Innowacji. Poruszone zostaną tematy finansowania działań badawczo-rozwojowych w polskich przedsiębiorstwach, wśród których, pomimo ogólnego wzrostu nakładów na B+R, dominują nadal nakłady wewnętrzne, a także wielkość środków przeznaczanych na B+R dla Polski, która jest niewielka w porównaniu do innych państw unijnych. Moderatorem spotkania była Dominika Bagińska-Chyłek z z Łukasiewicz – ORGMASZ Koordynatora Branżowych Punktów Kontaktowych.

Innovatorium Łukasiewicza to największe ogólnopolskie wydarzenie poświęcone B+R w Polsce. Innovatorium jest forum spotkania nauki i biznesu z udziałem kluczowych menadżerów, naukowców, inżynierów, przedstawicieli uczelni i administracji publicznej, ekspertów w zakresie finansowania projektów B+R, gości z zagranicznych ośrodków badawczych i mediów.