Horizon4Poland 2023

24/11/2023

24/11/2023

W samym sercu warszawskiej Fabryki Norblina zakończyło się największe wydarzenie matchmakingowe w Polsce w obszarze B+R – Horizon4Poland’23.

Dwudniowa konferencja, będąca największym wydarzeniem typu matchmaking dla polskiego przemysłu B+R, zgromadziło setki przedstawicieli firm, instytucji badawczych oraz administracji polskiej i UE. Wydarzenie rozpoczął Andrzej Dybczyński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

W swoim  wystąpieniu Dybczyński podzielił się spostrzeżeniami na temat pozyskiwania funduszy UE na działania B+R, podkreślając, że polscy beneficjenci obecnie realizują projekty finansowane w ramach programu Horizon Europe o łącznym budżecie przekraczającym 411 milionów euro.

W dyskusji pt. „Boosting green and digital innovation performance in manufacturing. Made in Europe Partnership” uczestniczył dr Grzegorz Malinowski, dyrektor Łukasiewicz – ORGMASZ, reprezentujący Koordynatora Branżowe Punkty Kontaktowe, funkcjonujące w ramach Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Kolejnym punktem wydarzenia było Roundtables czyli spotkania przy okrągłych stołach, których było 15, zasiadło przy nich ponad 200 osób.

💬 Znany inwestor giełdowy, Charlie Munger, powiedział kiedyś: „(…) powiedz mi, gdzie umrę, żebym tam nie poszedł (…)”. Wierzę, że przejście na zieloną energię mówi nam, gdzie możemy umrzeć, podczas gdy transformacja cyfrowa wskazuje nam kilka sposobów, jak tam nie trafić (…)” ~ powiedział dr Grzegorz Malinowski, dyrektor w Łukasiewicz – ORGMASZ, koordynator Branżowych Punktów Kontaktowych.

Branżowe Punkty Kontaktowe, działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, odegrały kluczową rolę we wsparciu ponad 400 przedstawicieli biznesu w składaniu wniosków o środki na projekty B+R w ramach programu Horizon Europe.

Przez całe wydarzenie uczestnicy angażowali się w owocne dyskusje, rozwijając kontakty i budując partnerstwa na przyszłość. Branżowe Punkty Kontaktowe i dwanaście partnerskich organizacji, w tym MadeInEurope, CCAM Association, Photonics21 i EIT Health, znacząco przyczyniły się do sukcesu wydarzenia.

W trakcie wydarzenia mieliśmy okazję wysłuchać również 7 sesji tematycznych breakout sessions:

Road to 2ZERO and CCAM Partnerships. Future of road transport mobility – Branżowego Punktu Kontaktowego Inteligentna i Czysta Mobilność (Łukasiewicz – ILOT);

Boosting green and digital innovation performance in manufacturing. Made in Europe Partnership – Koordynatora Branżowe Punkty Kontaktowe (Łukasiewicz – ORGMASZ);

Building Sustainable European Future – Built4People Partnership – Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia (Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny);

European Innovations in Photonics with Photonics21 Partnership – Branżowego Punktu Kontaktowego Przemysł 4.0 (Łukasiewicz – PIAP)

Value Based Healthcare – how can we make it happen? – Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Medyczne i Zdrowie (Łukasiewicz – PORT );

Making digital innovation happen. EIT Food and EIT Urban Mobility Partnerships – Branżowego Punktu Kontaktowego Transformacja Cyfrowa (Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

Sustainable Battery Industry – BATT4EU perspective Branżowego Punktu Kontaktowego Zrównoważona Gospodarka (Łukasiewicz – IMN).

Partnerami merytorycznymi wydarzenia było 12 Partnerstw europejskich: Made in Europe, 2Zero, CCAM, Photonics21, EIT Health, Built4People, EIT Food, EIT Urban Mobility, Batt4EU, ERA4Health, IHI i THCS, których działalność koncentruje się wokół najważniejszych obszarów dla rozwoju Europy: zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji, przemysłu, klimatu, energii, mobilności, budownictwa, baterii litowo-jonowych, fotoniki, żywności i zdrowia.

Dziękujemy za udział w tej niezwykłej podróży. Do zobaczenia w przyszłym roku!