Branżowe Punkty Kontaktowe otworzyły biuro dla lubelskich przedsiębiorców

09/10/2023

09/10/2023

Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) z Sieci Badawczej Łukasiewicz otworzyły swoje biuro w Lublinie, wspierając przedsiębiorców i naukowców w zdobywaniu unijnych funduszy na badania i innowacje w ramach programu Horyzont Europa. Wydarzenie miało miejsce 3 października 2023 roku i było honorowane obecnością kluczowych osobistości, w tym wiceprezesa Łukasiewicza ds. badawczych, prezesa Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. i innych.

Inicjatywa „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego Horyzont Europa” została ogłoszona przez Ministra Edukacji i Nauki w styczniu 2022 roku. Jej celem jest wsparcie polskich beneficjentów w programie Horyzont Europa, trwającym od stycznia 2022 do grudnia 2027 roku. BPK to wyspecjalizowane jednostki, część Sieci Badawczej Łukasiewicz, z budżetem wynoszącym 45 milionów złotych na lata 2022-2027.

BPK obejmuje różne branże, w tym inteligentną mobilność, technologie medyczne, zrównoważoną gospodarkę, transformację cyfrową, przemysł 4.0, technologie niskoemisyjne i czystą energię. Ich zadaniem jest organizowanie szkoleń, spotkań biznesowych i reprezentowanie polskich podmiotów na arenie międzynarodowej.

Program ramowy Horyzont Europa jest największym w historii UE programem badań naukowych i innowacji, z budżetem wynoszącym 95,5 miliarda euro na lata 2021-2027. Instytuty badawcze, uczelnie, firmy, start-upy i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o te środki, a większość projektów realizowana jest w międzynarodowych konsorcjach.

Otwarcie BPK w Lublinie odzwierciedla rosnący potencjał instytutów badawczych w Polsce i zmieniający się krajobraz innowacyjny w regionie Lubelskim. Działania te wspierają rozwój technologiczny i przedsiębiorczość w regionie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: link.