BPK TNCE udział w webianrium Jak sfinansować działalność B+R? Program Horyzont Europa

29/03/2024

29/03/2024

W dn. 28.03.2024 r. Katarzyna Nowak na zaproszenie PAIH była prelegentem na webinarium pt. Jak sfinansować działalność B+R? Program Horyzont Europa dla firm i opowiedziała m.in. o:

  • jak aplikować do programu Horyzont Europa dla firm,
  • jakie są możliwości finansowania prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii niskoemisyjnych,
  • jaka jest rola Branżowych Punktów Kontaktowych,