22/03/2024

W dniach 19-20.03.2024 przedstawicielki BPK TNCE brały w Polskim Kongresie Klimatycznym, który odbył się w Warszawie. Kongres zgromadził szerokie grono ekspertów, przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, aby wspólnie dyskutować o wyzwaniach i szansach związanych z transformacją klimatyczną.

Podczas Kongresu było wiele interesujących sesji tematycznych skoncentrowanych na działaniach, a szczególnie ważne były panele poświęcone:

 • Zrównoważonemu budownictwu:
  • wyzwania i trendy w tym obszarze,
  • rola innowacji w rozwoju zrównoważonego budownictwa.
 • Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych:
  • społeczny odbioru wodoru jako technologii przyszłości.
 • ESG w budownictwie:
  • perspektywa w kontekście budownictwa ekologicznego i możliwych rozwiązań w tym zakresie.

Kongres był doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy na temat kluczowych wyzwań współczesnego świata, a także do nawiązania kontaktów z osobami zaangażowanymi w walkę ze zmianami klimatu.