BPK TNCE na ENERGETAB 2023

02/10/2023

02/10/2023

Transformacja sektora energetycznego jest obecnie kluczowym wyzwaniem dla Europy i Polski. Przekształcenie systemu energetycznego z modelu scentralizowanego w kierunku modelu rozproszonego jest jednym z głównych wyzwań, wymagających znacznych nakładów inwestycyjnych oraz innowacji w zakresie budowy, eksploatacji i obsługi sieci energetycznych. Podczas targów ENERGETAB, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 12-14 września, eksperci Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia (Magdalena Kula i Jakub Kalitowski) udzielali wsparcia merytorycznego na stosiku Łukasiewicza firmom i naukowcom zainteresowanych udziałem w programie Horyzont Europa.

To były 3 dni pełne interesujących spotkań i dyskusji. Przeprowadziliśmy wiele konsultacji w zakresie możliwości finansowania prac badawczo-rozwojowych, głównie dot. technologii dla sieci energetycznych i magazynowania energii, ale nie tylko.  Mamy nadzieję, że podmioty, z którymi rozmawialiśmy nawiążą z nami dalszą współpracę i rozpoczną swoją drogę z Horyzontem Europa.