BPK TNCE na Dniu Informacyjnym LIFE 2024

15/01/2024

15/01/2024

Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia, który reprezentowany był przez Agnieszkę Bartnicką oraz Katarzynę Nowak, wziął udział w wydarzeniu Dzień Informacyjny Programu LIFE zorganizowanym dn. 11 stycznia 2024 r. przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE oraz Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE w NFOŚiGW.

Stoisko informacyjno-doradcze BPK TNCE, które zorganizowane zostało wspólnie z ośrodkiem Enterprise Europe Network, funkcjonującym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz – WIT odwiedziło wielu naukowców i przedsiębiorców, którym eksperci udzielili informacji na temat finansowania prac badawczo-rozwojowym z Programu Horyzont Europa oraz Partnerstw Europejskich czy też możliwości nawiązania współpracy.