BPK Technologie Medyczne i Zdrowie podczas konferencji CEBioforum 2024

29/03/2024

29/03/2024

26-27 marca odbyła się XXII edycja największej konferencji branży biotechnologicznej w Polsce – CEBioForum2024. Głównym tematem były największe wyzwania dla rozwoju rynku biotechnologicznego. Poruszono temat wykorzystania terapii komórkowych i genetycznych w leczeniu chorób oraz kwestie rozwoju innowacji biotechnologicznych od etapu badań laboratoryjnych do wejścia na rynek. Przybliżono temat komercjalizacji badań, tematykę badań klinicznych, specyfikę wejścia na rynek brytyjski i amerykański.

Dyskutowano także o rodzajach finansowania firm biotechnologicznych i ich uwarunkowaniach. Przedstawiono różne rodzaje finansowania firm biotechnologicznych i ich wady i zalety – poprzez inwestycje funduszy kapitałowych, wejście na giełdę lub finansowanie działalności z pomocy publicznej, czyli grantów z agencji rządowych.

Podczas konferencji swoje stoisko miał Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie. Ekspertka udzielała informacji dotyczącej finansowania z programu ramowego Horyzont Europa wszystkim zainteresowanym. Przybliżała również tematykę Partnerstw Europejskich.

W konferencji udział wzięło kilkuset uczestników reprezentujących firmy i instytucje z 14 krajów. Udział w forum wziął wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak podkreślając , że polski sektor biotechnologiczny wart jest ok. 2 mld zł, skupia ponad 200 firm i daje zatrudnienie kilkunastu tysiącom pracowników.