BPK Technologie Medyczne i Zdrowie na spotkaniu partnerów EIT Health Innostars w Brukseli

03/02/2024

03/02/2024

W dniach 31 stycznia – 1 lutego odbyło się spotkanie partnerów EIT Health Innostars w Brukseli, które miało kluczowe znaczenie dla kształtowania przyszłości polityki zdrowotnej i innowacyjnej w Unii Europejskiej. Dyskutowano o koordynacji między podmiotami, jaki ma ona wpływ na finansowanie i wypełnianie luki innowacyjnej. Jak ważne jest rozumienie procesów legislacyjnych w UE i relacje z zainteresowanymi stronami. W tym kontekście podkreślono rolę EIT Health Innostars i jego partnerów, ich wkład w inicjatywy polityczne związane ze zdrowiem i innowacyjnością oraz tworzenie zaawansowanych rozwiązań z korzyścią dla Europy.

Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć przedstawicielki Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Medyczne i Zdrowie.