BPK Technologie Medyczne i Zdrowie na kampanii informacyjnej HE4Business

27/02/2024

27/02/2024

Konferencja HE4Business odbyła się 26 lutego 2024 r. i skierowana była do sektora małych i średnich firm. Tematem przewodnim była rola przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy z Horyzontu Europa oraz wagę innowacyjnych rozwiązań przez nich tworzonych. Podczas sesji informacyjnych, paneli i dyskusji omówiono szanse oraz ograniczenia w programie ramowym Horyzont Europa.

Odbyły się również sesje tematyczne: jedna dotycząca III filaru HE, czyli konkursowi EIC Accelerator, kolejna koncentrowana na EIT, czyli Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii oraz  przedstawiająca możliwości dla firm w obszarze klastrów tematycznych oraz partnerstw

Podczas warsztatów dla Partnerów EIT KICS o swoich doświadczeniach opowiedziała Monika Ślęzak z Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Medyczne i Zdrowie podczas sesji „Jak współpracować z EIT z korzyścią dla rozwoju organizacji? Skład konsorcjum jako uzupełnienie luki kompetencyjnej organizacji), Przykład efektywnego konsorcjum”.