Ładowanie Wydarzenia

Webinarium dedykowane partnerstwu na rzecz bezemisyjnego transportu wodnego (ZEWT)

07/12/2023 | 11:00 - 13:00

07/12/2023 | 11:00 - 13:00

Zapraszamy na webinarium poświęcone partnerstwu dedykowanemu na rzecz bezemisyjnego transportu wodnego (ZEWT).

W ramach partnerstwa wspierane są działania badawczo-rozwojowe ukierunkowane na opracowanie i testowanie bezemisyjnych rozwiązań dla wszystkich typów środków transportu wodnego (śródlądowego i morskiego) przed 2030 rokiem, co umożliwi pełną bezemisyjność tej branży w 2050 roku.

Działalność partnerstwa to opracowanie rozwiązań i technologii służących dekarbonizacji i eliminacji innych szkodliwych emisji z środków transportu wodnego, a także rozwój i wdrażanie regulacji i polityk na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym opracowanie standardów umożliwiających wdrożenie rozwiązań technologicznych dla bezemisyjnego transportu wodnego najpóźniej do 2030 roku.

Ponadto partnerstwo wspiera wdrażanie ekonomicznie opłacalnych europejskich nowych technologii i koncepcji dotyczących bezemisyjnego transportu wodnego w celu wzmocnienia konkurencyjności przemysłu europejskiego oraz wdrażanie innowacyjnych bezemisyjnych technologii i rozwiązań w zakresie transportu wodnego w europejskim sektorze transportu, wspierając przy tym wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie.

Webinarium odbędzie się 7 grudnia 2023 r. w godzinach 11:00-13:00. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Miejsce wydarzenia

Organizator

Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność

Email kontaktowy:

Telefon kontaktowy: