Ładowanie Wydarzenia

PLGBC_experts: Horyzont Europa dla zrównoważonego budownictwa – aktualne tematy konkursowe

27 lutego | 10:00 - 11:30

27 lutego | 10:00 - 11:30

Online

Dnia 27 lutego 2024 r. o godz. 10:00 Katarzyna Nowak, koordynator BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PL GBC weźmie udział w webinarze  PLGBC_experts: Horyzont Europa dla zrównoważonego budownictwa – aktualne tematy konkursowe. Podczas webinaru przedstawi informacje dotyczące możliwości finansowania prac badawczo-rozwojowych z Programu Horyzontu Europa, w tym otwarte tematy konkursowe z obszaru zrównoważonego budownictwa, dotyczące m.in. procesów renowacyjnych, wykorzystujących prefabrykowane moduły, opracowania rozwiązań integrujących budynek z siecią czy w zakresie kompleksowej renowacji w obiegu zamkniętym.

Podczas webinaru zostanie także omówiona rola Partnerstwa Built4People w procesie kształtowania agendy badawczej dla Programu Horyzont Europa.

Organizatorzy