Ładowanie Wydarzenia

BPK TNCE na ECTP Conference 2024

5 marca - 6 marca

5 marca - 6 marca

Budownictwo pozostaje wciąż jedną z gałęzi gospodarki o największym śladzie środowiskowym w Europie. Same procesy budowlane odpowiadają za zużycie około 50% surowców pierwotnych wykorzystywanych w całej europejskiej gospodarce, generują ponad 35% odpadów w UE, oraz emitują od 5 do 12% gazów cieplarnianych w poszczególnych krajach członkowskich. Z tego względu, nowe technologie w budownictwie upowszechniające cyrkularne modele budowy, użytkowania, utrzymywania i ponownego wykorzystania całych budynków lub materiałów, a także nowe technologie poprawiające efektywność energetyczną budownictwa, stanowią jedną z najważniejszych kroków do zrównoważonej transformacji europejskiej gospodarki i społeczeństwa.

Technologiom tym poświęcona jest konferencja ECTP Conference 2024, organizowana w dn. 5-6 marca 2024 r. w Brukseli przez European Construction Technology Platform, w którym udział weźmie Jakub Kalitowski, konsultant BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia. Podczas konferencji, która będzie mieć charakter międzynarodowy, przedstawiciel BPK TNCE będzie uczestniczyć w spotkaniach B2B z europejskimi i międzynarodowymi podmiotami celem budowania potencjalnych projektów w obszarze zrównoważonego budownictwa z Horyzontu Europa, które leżą w zakresie działań BPK TNCE.