Ładowanie Wydarzenia

BPK Technologie Medyczne i Zdrowie na „SZEROKI HORYZONT” – Dzień Informacyjny Horyzont Europa 2024

29 stycznia - 30 stycznia

29 stycznia - 30 stycznia

Hotel Marriott w Warszawie

29-30 stycznia Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje Dzień Informacyjny poświęcony konkursom Horyzontu Europa na lata 2024-2025. Będą to dwa dni wypełnione najnowszymi informacjami dotyczącymi programu ramowego UE Horyzontu Europa, warsztatami i spotkaniami z osobami wspierającymi oraz osobami zainteresowanymi pozyskiwaniem funduszy.

Pierwszy dzień poświęcony jest ogólnym aspektom związanym z uczestnictwie w programie Horyzont Europa – budowanie konsorcjów, pisanie wniosków, dobre praktyki związane z prawami własności intelektualnej, realizacja przyznanych już grantów. W wydarzeniu wezmą udział goście z Komisji Europejskiej, którzy będą dyskutować na temat wyzwań, jakie stoją przed polskimi podmiotami biorącymi udział w Horyzoncie Europa.

Drugiego dnia przewidziane jest zagłębienie się w tematy związane z AI. Następnie odbędą się sesje tematyczne, w tym sesja tematyczna „Zdrowie”. Podczas sesji przedstawione zostaną możliwości finansowania badań i innowacji w obszarach zdrowia, technologii i cyfryzacji oraz systemów opieki zdrowotnej. Omówione zostaną otwarte konkursy oraz planowane działania w ramach misji Rak. Przedstawione zostaną również partnerstwa europejskie.

Podczas sesji „Zdrowie” z prezentacją wystąpi Katarzyna Banyś, przedstawicielka Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Medyczne i Zdrowie. Opowie o działalności BPK oraz o wsparciu, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy i naukowcy. Nasza ekspertka będzie dostępna dla uczestników podczas całego wydarzenia. Zachęcamy do kontaktu i konsultacji.

Organizator

Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie

Email kontaktowy: bpkzdrowie@port.lukasiewicz.gov.pl

Telefon kontaktowy: 727665518