Ładowanie Wydarzenia

AGENDA 2024forAI – Konferencja Otwierająca

31 stycznia | 09:00 - 16:00

31 stycznia | 09:00 - 16:00

2024forAI

Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0 | EDIH Mazovia | EIT Manufacturing HUB Poland 

Agenda:

09:00 -10:00    Rejestracja

10:00 – 10:35    Otwarcie – Centrum Łukasiewicz, Łukasiewicz – PIAP i Cezamat Politechnika Warszawska

10:35 – 10:50    Wystąpienie główne – Keynote speech – Ministerstwo Cyfryzacji Minister Dariusz Standerski

10:50 – 11:20     Ministerstwo Cyfryzacji – Poziom wdrożenia sztucznej inteligencji w małych i średnich przedsiębiorstwach a polityki europejskie – Dominika Kaczorowska-Spychalska i Sylwia Stefaniak

11:20 – 11:30     Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0 – Katarzyna Wiśniewska

11:30 – 12:00    AI, Data and Robotics Association – Navigating AI Adoption in European SMEs: Challenges and Perspectives – Katerina Linden

12:00 – 12:30    EIT Manufacturing – Adrian Bablok i Paulina Jasińska-Zielińska

12:30 – 13:00    PRZERWA KAWOWA

13:00 – 13:20    Ministerstwo Cyfryzacji – AI4MŚP – portal łączący dostawców sztucznej inteligencji i MŚP – Sylwia Stefaniak

13:20 -13:40     Mazovia EDIH – Oferta bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie wdrażania sztucznej inteligencji – IDEAS NCBR – Tomasz Michalak

13:40 – 14:00    Mazovia EDIH – Oferta bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie wdrażania sztucznej inteligencji – Politechnika Warszawska – Mariusz Kaleta

14:00 – 14:30    Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości – Łańcuch wartości oparty na Sztucznej Inteligencji: nowe wyzwania dla konkurencyjności polskiego przemysłu wytwórczego – Carlo Paolicelli

14:30 – 15:00    PROACTsme – ARMSA

15:00 – 15:15     Zakończenie

15.15 – 16:15      LUNCH

Kontakt do organizatorów na miejscu:

🦾 Paulina Jasińska-Zielińska  – 571 401 607

🦾 Katarzyna Wiśniewska  – 693 695 005

Organizatorzy

➡ Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0

➡ EDIH Mazovia

➡ EIT Manufacturing Hub Poland

➡ Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej

➡ Ministerstwo Cyfryzacji

Miejsce wydarzenia

CEZAMAT Politechnika Warszawska

ul.Poleczki 19, 02-822 Warszawa