Warsztaty Science 2 Business „Horyzont Europa – możliwości uzyskania dofinansowania dla członków Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”

25/04/2023

25/04/2023

W poniedziałek 24.04 miały miejsce Warsztaty Science 2 Business „Horyzont Europa – możliwości uzyskania dofinansowania dla członków Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”. Wydarzenie organizowane przez Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka oraz Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing zgromadziło przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Spotkanie poświęcone było możliwościom realizacji projektów w ramach Horyzontu Europa ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych i innowacji w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Warsztaty były okazją do zaprezentowania potencjału grup badawczych z wiodących jednostek naukowych z całego kraju. Prezentowali się także przedstawiciele Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Ważnym punktem agendy wydarzenia były rozmowy bilateralne w ramach stolików tematycznych. Możliwość nawiązania bezpośrednich relacji science-business stanowiła istotną wartość dodaną w budowaniu trwałych partnerstw na rzecz wspólnego występowania o środki z Horyzontu Europa.

Także Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka oraz Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-Zachodnia udzielały nieodpłatnych konsultacji w zakresie HE.