Webinar „Jak sfinansować działalność B+R”

W BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia rozpoczęliśmy rok 2023 od zorganizowanego razem z Polską Agencją Inwestycji i Handlu webinaru dotyczącego finansowania działalności B+R ze środków europejskich i krajowych. Podczas spotkania, osiemdziesięciu uczestników miało okazję zapoznać się z możliwościami, jakie daje m.in. program Horyzont Europa.