Nowe technologie wodorowe – jak sfinansować prace b+r?

09/03/2023

09/03/2023

Ponad 60 osób uczestniczyło w dniu 7 marca br. w webinarium skierowanym do partnerów Idei 3W Idea 3W – woda, wodór, węgiel – zasoby życia od idei do realizacji, na które do prelekcji został zaproszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ekspert Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia. Podczas webinarum uczestnicy mogli dowiedzieć się o Idei 3W, a także o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii wordowych w ramach programu ramowego Horyzont Europa oraz o roli partnerstw europejskich.  Na spotkaniu zaprezentowane zostały otwarte konkursy w ramach partnerstwa Clean Hydrogen JU.

Cieszymy się, że moglibyśmy być częścią tego wydarzenia, a duże zainteresowanie na pewno spowoduje kolejną edycję, w której oczywiście chętnie weźmiemy udział.