MSPO Matchmaking Kompozytowy

15/02/2023

15/02/2023

W dniu 7 października 2022 roku BPK ICM wraz z Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych zorganizowało matchmaking dla 35 reprezentantów sektora nauki i przedsiębiorstw, którzy uczestniczyli w dyskusji m.in. na temat cyrkularności w kompozytach, finansowania nowych projektów B+R oraz nowych technologii, trendów rynkowych, przemysłu 4.0 oraz recyklingu w branży kompozytowej. Podczas wydarzenia zorganizowano sesję wprowadzającą dot. trendów w dziedzinie kompozytów mającą stanowić inspirację dla kolejnej części spotkania –  sesji matchmakingowej dla przedsiębiorców i naukowców zainteresowanych wspólnymi projektami składanymi do programu HE.