MedTech Forum 2023

05/06/2023

05/06/2023

Kluczowe dla branży MedTech działania w najbliższym czasie, #harmonization, #integration, #collaboration, stanowiły główny temat podczas MedTech Forum 2023 w Dublinie.

Podczas konferencji w dniach 30.05-01.06.2023 r. spotkali się liderzy przemysłu, wiodący innowatorzy i inwestorzy, przedstawiciele Komisji Europejskiej, by dyskutować o możliwościach rozwoju tych sektorów. Wydarzenie wypełnione było sesjami tematycznymi i panelami dyskusyjnymi.

Wydarzenie dawało dużo przestrzeni do networkingu, a każda sesja stanowiła inspirację do kuluarowych rozmów. Udział w wydarzeniu wzięła Monika Ślęzak, koordynatorka Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Medyczne i Zdrowie.

Była to największa konferencja branży technologii medycznych i zdrowia w Europie.