Matchmaking meeting: Coventry University – poznańskie jednostki badawcze

02/02/2023

02/02/2023

We wtorek 31.01.2023 miało miejsce spotkanie Uczelni oraz Instytutów z Poznania z przedstawicielami Coventry University. W pierwszej części, każda instytucja dokonała przedstawienia w formie krótkiej prezentacji – omawiane były aktualne osiągnięcia oraz zakres podejmowanych działań. Druga część spotkania odbyła się w formie „stolikowej”. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy tematy – IT, Health oraz Energy. Kontakty nawiązane z reprezentantami Coventry University zaowocują w krótkim czasie złożeniem wniosków o finansowanie z budżetu Horyzont Europa