Konferencja „Innowacyjne rozwiązania na rzecz służby zdrowia (AI, IoT) – finansowanie, rozwiązania technologiczne, programy i projekty”

13/05/2023

13/05/2023

12 maja 2023 r. w Centrum Konferencyjnym LSSE w Legnicy odbyła się konferencja „Innowacyjne rozwiązania na rzecz służby zdrowia (AI, IoT) – finansowanie, rozwiązania technologiczne, programy i projekty”. Organizatorem spotkania był Związek Pracodawców Polska Miedź.

Podczas konferencji wystąpili przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Platformy Przemysłu Przyszłości.

Uczestnicy wymienili doświadczenia i dobre praktyki, pozyskali informacje o źródłach finansowania rozwiązań na rzecz służby zdrowia oraz obejrzeli prezentację innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia. Konferencja była również doskonałą okazją do dyskusji z ekspertami.

Wśród zaproszonych ekspertów była Monika Ślęzak, koordynatorka BPK Technologie Medyczne i Zdrowie. Wygłosiła prelekcję na temat finansowania innowacji w dziedzinie zdrowia. Dla uczestników dostępne było również stoisko Branżowego Punktu Kontaktowego.

Wierzymy, że pozyskane informacje zostaną wykorzystane w praktyce w naszym regionie.