Jak z sukcesem złożyć wniosek do konkursu Twinning oraz Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont Europa i rozwinąć skrzydła instytucji naukowej z obszaru zdrowia

15/01/2023

15/01/2023

W piątek 13.01.2023 r. odbyły się warsztaty organizowane przez Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie „Jak z sukcesem złożyć wniosek do konkursu Twinning oraz Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont Europa i rozwinąć skrzydła instytucji naukowej z obszaru zdrowia”.

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników ze szczegółami obu  konkursów oraz praktyczne ćwiczenia wprowadzające do pisania wniosku pod kątem dziedzin medycznych. Wydarzenie odbywało się w siedzibie Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, co dało możliwość osobom biorącym w nim udział na aktywną pracę w grupach.

W pierwszej części przybliżono uczestnikom specyfikę Partnerstw Europejskich w obszarze zdrowia, otwartych w roku 2022 oraz przedstawiono możliwościami aplikacji na otwarte konkursy (m.in. IHI oraz ERA4Health).  Następnie omówione zostały szczegóły konkursów Twinning oraz praktyczne elementy przygotowania wniosku projektowego. W drugiej części natomiast przedstawiono zasady najnowszego konkursu Teaming for Excellence oraz praktyczne wskazówki aplikacji, w tym m.in. trwałości centrum oraz modelu inwestycyjnego. Część warsztatowa poświęcona została wypracowaniu kluczowych elementów wniosku projektowego dotyczących działania i trwałości centrum przy wykorzystaniu metodologii Business Model Canvas.

W wydarzeniu udział wzięło 21 uczestników – głównie pracownicy naukowi uczelni oraz instytutów badawczych z Wrocławia i Warszawy. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się eksperci:

Katarzyna Walczyk-Matuszyk –  ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego m.in.: w zakresie Potencjału Badawczego w 7. Programie Ramowym, Widening w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie skutecznego wsparcia polskich podmiotów w skutecznym aplikowaniu o środki Programów Ramowym. Jej udziałem jest sukces trzech polskich koordynatorów w konkursie Teaming for Excellence w Horyzoncie 2020, są to Centra Doskonałości SANO (Cyfronet AGH, Kraków), NOMATEN (NCBJ, Warszawa), ENSEMBLES3 (ITME, Warszawa). Posiada ponadto wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów realizowanych z Programów Ramowych jako koordynator oraz lider pakietów zadań.

Anna Nikodym-Bilska oraz Dariusz Janusek – wieloletni ewaluatorzy w Programach Ramowych oraz autorzy wielu wniosków, które uzyskały finansowanie. Doświadczeni trenerzy prowadzący warsztaty z wykorzystaniem metodologii Business Model Canvas.

Katarzyna Banyś – ekspertka ds. programu Horyzont Europa Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Medyczne i Zdrowie  z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów programów ramowych oraz koordynowaniu Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. programów badawczych UE, wspierającego naukowców i przedsiębiorców w pozyskiwaniu międzynarodowych grantów badawczych.