Horyzont Europa a rozwój zrównoważonego budownictwa – PLGBC_experts: FINANSOWANIE dla zrównoważonego budownictwa

04/04/2023

04/04/2023

Za nami druga edycja webinaru w ramach rozmów eksperckich na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (pierwszy webinar odbył się dnia 7 grudnia 2022 r.).

Podczas webinaru, Katarzyna Nowak, ekspertka Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia opowiedziała o możliwościach finansowania dla budownictwa w ramach Horyzont Europa. Omówione zostały otwarte konkursy na rok 2023 i te, na które będzie można aplikować wkrótce oraz w 2024 r. Ekspertka podkreśliła rolę Partnerstw Europejskich, które są podstawowym instrumentem współpracy między Komisją Europejską oraz partnerami w danej branży oraz szerzej przedstawiła Partnerstwo Built4People.