Cyfrowa na H2Poland w Poznaniu

18/05/2023

18/05/2023

Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND dobiegło końca. Tegoroczna edycja wydarzenia organizowana przez Poznań pokazała, że Polska może być liderem branży wodorowej w Europie Środkowo-Wschodniej. 👏💪

♨ Technologia wodorowa ma potencjał do odegrania kluczowej roli w przyszłym systemie energetycznym, szczególnie w kontekście redukcji emisji gazów cieplarnianych i walki ze zmianami klimatycznymi . Wzrastająca świadomość ekologiczna i rosnący nacisk na rozwój energii odnawialnej przyczyniają się do większego zainteresowania technologią wodorową.
🔬 Obecnie prowadzone są intensywne badania nad technologią wodorową w celu poprawy efektywności produkcji wodoru, obniżenia kosztów, zwiększenia trwałości ogniw paliwowych oraz rozbudowy infrastruktury.
Wiele krajów i instytucji inwestuje w badania i rozwój technologii wodorowej, aby przyspieszyć jej adaptację i wprowadzenie na większą skalę.
Oczywiście nie zabrakło również ekspertów z Branzowego Punktu kontaktowego Transformacji Cyfrowej.


Zapoznaj się z aktualnymi i przyszłymi konkursami w Programie #HoryzontEuropa dla #hydrogen:

➡Typ projektu CSA (Coordination and Support Actions) – projekty wspierające – wysokość dofinansowania dla uczelni I ośrodków badawczych wynosi do 100%.
✔HORIZON-CL5-2023-D3-03-08 Support to the SET Plan IWG on hydrogen

➡Typ projektu IA (Innovation Actions) – projekty innowacyjne – wysokość dofinansowania dla firm wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych ale dla uczelni I ośrodków badawczych poziom dofinansowania do 100%.
✔HORIZON-CL5-2023-D3-03-02 Integration of renewable gases, other than hydrogen or methane, and which have not access to gas grids and interfacing with electricity and heat sectors

➡Typ projektu RIA (Research and Innovation Actions) – projekty badawczo-innowacyjne – wysokość dofinansowania dla uczelni I ośrodków badawczych wynosi do 100%.
✔HORIZON-CL5-2024-D3-02-02 Development of next generation synthetic renewable fuel technologies

✔HORIZON-CL5-2024-D5-01-09 Impact monitoring of EU Aviation R&I

❗ Umów się na konsultacje do #BPKcyfrowa i poznaj zasady uczestnictwa w Programie Horyzont Europa.

Pozostałe relacje BPK Transformacja Cyfrowa