Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka na EIT Raw Materials CLC East Partner Meeting

09/09/2022

09/09/2022

W dniach 5-7 września 2022 roku w Krakowie odbyło się spotkanie członków EIT Raw Materials, które koncentrowało się wokół pomysłów na nowe projekty i możliwości ich realizacji w kontekście obecnych wyzwań gospodarczych.

Część informacyjna zawierała omówienie aktualnych i przyszłych możliwości aplikowania w konkursach EIT Raw Materials. W ramach części seminaryjnej, obok tematyki poświęconej patentom i ochronie własności intelektualnej, BPK Zrównoważona Gospodarka zaprezentował perspektywy wsparcia innowacji w ramach Horyzontu Europa.

Było to kolejne działanie Branżowego Punktu Kontaktowego funkcjonującego w ramach Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, nakierowane na wspieranie polskich przedsiębiorców w uzyskiwaniu dotacji na projekty B+R w Horyzoncie Europa. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu.