BPK TNCE na Konferencji buildingSMART Polska

17/05/2024

17/05/2024

W dniu 16.05.2024 r.  odbyła się konferencja buildingSMART Polska, w której wzięła udział Katarzyna Nowak, koordynatorka BPK TNCE, która reprezentowała na wydarzeniu również Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PL GBC.

openBIM Poland 2024 » buildingSMART Polska

Udział w wydarzeniu był doskonałą okazją do zdobycia wiedzy o projektowaniu BIM i innowacyjnych rozwiązaniach nad którymi pracują polskie i zagraniczne firmy w kontekście cyfryzacji i standaryzacji dot. budownictwa zrównoważonego co z kolei wiąże się z tematami konkursowymi Horyzont Europa z klastra 5 Destination 4, które dotyczą min. projektowania BIM dla których BPK TNCE aktywnie poszukuje parterów do budowania konsorcjów międzynarodowych.

 

Pozostałe relacje BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia