BPK Technologie Medyczne i Zdrowie na konferencji Women in Tech

16/06/2023

16/06/2023

14 czerwca podczas konferencji Women in Tech odbyła się sesja tematyczna „Does the industrial mindset have a gender?”. Organizatorem było EIT Health przy wsparciu Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Medyczne i Zdrowie. Sesję prowadziły dr Monika Ryndzionek oraz Vicktoria Koudela.

Na początku ekspertki przedstawiły prezentacje nt. (nie)równość płci w zespołach badawczych uczestniczących w programie „Horyzont Europa” oraz najlepszych praktyk, które branża już stosuje w celu wspierania równości płci w rekrutacji.

Następnie odbył się panel dyskusyjny, podczas którego dyskutowano wraz z publicznością na tematy:

  • Jakie konkretne wyzwania lub bariery przyczyniły się do nierówności płci w mentalności przemysłowej i badawczej?
  • W jaki sposób mentalność przemysłowa i badawcza ewoluuje, aby w większym stopniu uwzględniać różne tożsamości płciowe?
  • W jaki sposób programy w ramach programu „Horyzont Europa” mogą lepiej uwzględniać i rozwiązywać problem (nie)równości płci w STEM i sektorze przemysłu?
  • Jakie strategie lub inicjatywy są wdrażane w celu rozwiązania problemu nierówności płci i zmniejszenia ich w procesie składania wniosków?
  • Czy istnieją jakieś szczególne wyzwania lub bariery, które kandydaci z niedostatecznie reprezentowanych płci mogą napotkać podczas procesu aplikacyjnego?
  • Z jakimi wyzwaniami mierzą się kobiety-naukowcy rozpoczynające karierę w przemyśle?

Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego z 2021 r. różnica między płciami jest nadal znacząca, zwłaszcza w sektorach wymagających umiejętności technicznych. Z badań wynika, że różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn można zniwelować w ciągu ponad 50 lat w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych oraz w ciągu ponad 100 lat w Europie Wschodniej.

Wierzymy, że każda taka dyskusja spowoduje ewolucję perspektywy społecznej oraz zmianę mentalności przemysłowej i badawczej. Spowoduje to, że stanie się ona coraz bardziej inkluzywna i uwzględniająca różne tożsamości płciowe.