BPK ZG: Wydarzenie matchmakingowe dla zainteresowanych aplikowaniem o środki UE

[…]